Yükleniyor...

All Risk İnşaat Sigortası


İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

· Herkesin farkında olduğu gibi ülkemizde sıkça doğal felaketler ve ekonomik krizler yaşanıyor. Eğer sizde bu gibi beklenmedik durumlarda projenizin devamını, iş gücü kaybının, sermaye kaybının ve zaman kaybının önüne geçmek istiyorsanız işte size en uygun sigorta İnşaat All Risks sigortası.

· All risks sigortası sizi inşaat faaliyetleri süresince karşınıza çıkabilecek ani ve beklenmedik kazalar yanında teminat altına aldığı riskler şunlardır:

· Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet

• Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

· Yangın, yıldırım ve infilak

· Hava ve kara taşıtları çarpması

· Şantiye/işletme kazaları

· İnşaat All Risks Sigortası’nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

· Enkaz kaldırma masrafları

• İnşaat makineleri

· Şantiye tesisleri

· Üçüncü şahıs mali sorumluluk

· Bakım devresi

· Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

· Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

· En önemlisi All Risks Sigorta poliçesinde bir çok sigorta seçeneğini bir arada bulabilir ve bunlardan daha ekonomik şekilde yararlanabilirsiniz.

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Çeşitli sanayi kollarında; sanayicilerin yeni yatırımlar gerçekleştirebilmesi, ani ve beklenmedik maddi kayıpların önüne geçilmesi için bu sigorta büyük önem taşımaktadır. Bu sigortayı; montaj işlerinden sorumlu imalatçı, satıcı, bu işleri kendi üzerine alan firma ve monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabilir. Montaj All Risks sigortası montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar, bu faaliyetlere özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra aşağıdaki risk maddelerini de teminat altına alır:

· Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet

· Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

· Yangın, yıldırım ve infilak

· Hava ve kara taşıtları çarpması

· Dört haftalık tecrübe devresi

· Montaj All Risks Sigortası'nın teminat kapsamı aşağıdaki ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

· Enkaz kaldırma masrafları

· Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar

· Şantiye tesisleri

· Üçüncü şahıs mali sorumluluk

· Dört haftayı aşan tecrübe devresi

· Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

· Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

· En önemlisi All Risks Sigorta poliçesinde bir çok sigorta seçeneğini bir arada bulabilir ve bunlardan daha ekonomik şekilde yararlanabilirsiniz.

ESEN SİGORTA
ADRES : KARACAKAYA CADDESİ 22/35
SİTELER/ALTINDAĞ/ANKARA
Telefon : +90 312 348 77 47
Fax : +90 312 349 12 44
Email : [email protected]
ÇALIŞMA SAATLERİ